Press release from Companies

Publicerat: 2009-06-09 17:40:45

MedicPen AB: Teckning av aktier garanterad via skriftliga avtal

MedicPen har nu, via skriftliga avtal med styrelseordförande Kjell-Åke Andersson och tidigare styrelseledamot Göran Månsson (via Falvir AB), garanterat en teckning om totalt 1 541 025 aktier motsvarande sin andel i nyemissionen som inleds den 11 juni 2009, vilket motsvarar 924 615 SEK. Vidare har styrelsen informerats om att styrelseledamot Karl Hillgård inte kommer att teckna sin andel, vilket han tidigare via avsiktsförklaring till styrelsen avsåg att göra.

För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100 800 E-post: cristian@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB