Press release from Companies

Publicerat: 2009-06-10 09:09:19

MedicPen AB: Inleder samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset

MedicPen inleder ett samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge avseende genomförande av en klinisk prövning, i vilken de första patienterna initieras idag. Den kliniska prövningen kommer att fortgå i 16 veckor och omfatta totalt 24 patienter.

"Sedan sommaren 2008 har vi arbetat för att kunna genomföra den kliniska prövningen som vi idag inleder tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset. Förutsatt att vi uppnår positiva resultat, kommer den kliniska prövningen att utgöra en mycket viktig referens för oss framöver och härigenom får vi ett bra verktyg i införsäljningen mot läkemedelsindustrin." Cristian Hallin VD, MedicPen Aktiebolag (publ) För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100 800 E-post: cristian@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB