Press release from Companies

Publicerat: 2009-07-01 15:49:00

MedicPen AB: Företrädesemissionen genomförd

Den 26 juni 2009 var sista dag för teckning av aktier i MedicPen Aktiebolags (publ) företrädesemission. MedicPen tillförs genom nyemissionen drygt 5,1 MSEK före emissionskostnader.

Aktiekapitalet kommer att öka med 535 078 SEK; från 1 012 968,75 SEK till 1 548 046,75 SEK. 8 561 248 aktier nyemitteras och antalet aktier kommer att öka från 16 207 500 till 24 768 748 aktier. För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100 800 E-post: cristian@medicpen.com MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB