More from the company

Publicerat: 2016-02-02 09:14:59

MedicPen AB: Midterm rapport av Pilotstudie Medimi i Budapest

Pilotprojekt som startade i november, 2015 har nu börjat inhämta information om andelen patienter som tar sina doser på rätt respektive fel sätt. Detta görs genom att mäta vilken tidpunkt de tar sina mediciner och om de tar rätt antal tabletter vid doseringstillfället. Målsättningen är att patienterna skall vara med i piloten i tre månader.

Om patienter glömmer att ta sin medicin så kan sjukhuset eller anhöriga larmas och kan följa upp så att denne tar sin medicin. Syftet är att minska de nuvarande problemen med låg medicineringsföljsamhet och lägga fram en metod för att förbättra denna hos äldre.

När patienten kommit in i pilotstudien börjar insamlandet av data. Data samlas in av sensorerna som är integrerade i Medimi. Vidare komplimenteras anamnesen med några ytterligare frågor, och övervakningsperioden börjar. Patienten kommer att följas upp vid olika tillfällen och då kommer vi att samla in data via Medimi. All viktig data lagras i en centraldatabas.

”Uzsoki Street Hospital telemedicin och MedicPen, hoppas med studien kunna påvisa att följsamheten ökar och att Medimis teknik kommer att höja livskvaliteten för äldre människor. Den skall också påvisa att den minskar arbetsbördan för vårdgivare. Ytterligare syfte med Medimi är att hjälpa äldre patienter att leva mer självständigt och upprätthålla en god hälsa” säger Anders Skarman, CEO för MedicPen.

"Ett flertal patienter tar idag inte sin medicin som det har föreskrivits av oss läkare och detta skapar ett stort problem för patienten som inte får tillräcklig behandling. En relativ stor andel av dessa patienter behöver då uppsöka vård på sjukhuset igen, detta kostar naturligtvis både pengar och resurser som vi kunde använt till att bota dem. Om vi ??skulle kunna förbättra följsamheten via en tablettdispenser som Medimi, kommer detta spara patienten hel del lidande och kostnaderna kommer att gå ner för samhället. Vi kommer förhoppningsvis att få svar på dessa frågor via denna piloten", säger Dr Nagy, chef för kardiologi på Uzsoki Street Hospital, Budapest.

Kontakt:
MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige
Tel: 035-100 800 eller mobil 0761-70 35 60.
Eller besök www.medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB