Press release from Companies

Publicerat: 2010-04-13 11:11:56

MedicPen AB: MedicPen säkrar likviditeten genom 2 Mkr i utökad kredit hos ALMI

Genom en överenskommelse med ALMI Företagspartner har MedicPen fått utökat kreditutrymme med 2 Mkr till 2,75 Mkr. Det möjliggör fortsatta marknadssatsningar för att nå ett positivt kassaflöde.

Den utökade krediten säkerställer MedicPens likviditet. Den första kassaflödesgenererande affären med företaget HealthPrize offentliggjordes nyligen och nu fokuseras arbetet på försäljning för att nå ett positivt kassaflöde. Den säkrade likviditeten ger MedicPen det manöverutrymme som behövs för att ytterligare nå ut till samarbetspartners och kunder med tablettdispensern Medimi™. - Tack vare de kostnadsbesparingar som vi genomfördes under 2009 kommer pengarna att användas effektivt och under en längre period. Det ger oss möjlighet att fokusera på att nå ett positivt kassaflöde, säger Cristian Hallin, VD i MedicPen. Cristian Hallin VD, MedicPen Aktiebolag (publ) För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100 800 E-post: cristian@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB