Press release from Companies

Publicerat: 2010-06-18 10:24:01

MedicPen AB: Kliniskstudie vid Karolinska Sjukhuset visar en följsamhet på 95 % vid användning av MedicPen®

MedicPen har mottagit resultatet av den studie som utfördes med den tidigare produkten MedicPen® CLINIC MP-01 vid Karolinska Institutet.

Studien genomfördes på en grupp patienter under behandling för Crohn's sjukdom eller ulcerös kolit och visade på en kraftig förbättrad följsamhet. Följsamheten uppgick till hela 95 %, något som ses som ett mycket bra resultat då man inom kliniska prövningar brukar ligga mellan 43 % och 78 %. Flera studier, bland annat av WHO visar att följsamheten är runt 50 % hos patienter som tar sitt läkemedel vid långtidsmedicinering. Den låga följsamheten orsakar stora problem och kostnader för patienten och samhället i stort. - Vi är mycket nöjda med resultatet av studien. Medimi™ är en vidareutveckling av vår tidigare produkt CLINIC som den kliniska studien genomfördes med. Den kliniska studien visar att konceptet är helt rätt och att vi drastiskt kan förbättra patienters följsamhet. Detta är ett av våra främsta mål. Eftersom den här branschen är evidensbaserad är resultatet från den här och andra kliniska studier betydelsefullt vid försäljningsarbetet till kunder runt om i världen, säger MedicPens vd Cristian Hallin. Cristian Hallin VD, MedicPen Aktiebolag (publ) För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100 800 E-post: cristian@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB