Press release from Companies

Publicerat: 2010-09-23 09:39:18

MedicPen AB: Global Emerging Markets (GEM) har ingått ett avtal med MedicPen om att investera minimum 10 000 000 kr genom riktade nyemissioner

(Observera detta är en svensk sammanfattning av i dag tidigare utsänt pressmeddelande!) MedicPen har tecknat ett avtal med Global Emerging Markets, GEM, om en eller flera kapitalinjektioner om totalt minst 10 Mkr under en 3-årsperiod. I avtalet ingår en option som MedicPen ställer ut till GEM om en miljon aktier med ett lösenpris på 3,50 kr. Fullt utnyttjat tillförs MedicPen totalt 13 500 000 kr.

Avtalet är utformat som en så kallad "equity line" där MedicPen vid ett eller flera tillfällen har möjlighet att ropa av kapitalinjektioner. Vid varje sådant tillfälle tillförs MedicPen kapital beroende på den volymvägda genomsnittskursen under en 15-dagarsperiod samt den genomsnittligt omsatta volymen under samma period. Priset GEM betalar per aktie är 90 % av ovanstående genomsnittskurs. Den volym aktier som tecknas kan maximalt uppgå till den genomsnittliga volymen multiplicerat med 10. Avtalet löper under en treårsperiod varefter MedicPens möjlighet att ropa av kapitalinjektioner erförfaller. Utöver detta erhåller Global Emerging Markets en option att teckna en miljon aktier i bolaget till kursen 3,50 kronor. Vilket motsvarar dagskursen vid avtalets undertecknande plus en premie på 25%. Optionen har en löptid på tre år. Totalt garanterar överenskommelsen MedicPen ett kapitaltillskott på 10 Mkr och ger möjlighet till totalt 13,5 Mkr. GEM är en riskkapitalfond som förvaltar totalt 3,4 miljarder USD. Företaget är en global aktör och har genomfört 285 transaktioner i 60 länder. Den investering som görs i MedicPen är en ny typ av mindre investeringar som man fått möjlighet att göra efter ändrade stadgar. För mer information www.gemgroup.ch GEM ser MedicPen som en intressant finansiell placering och har inga övriga åtaganden eller krav gentemot MedicPen. Tidshorisonten på investeringen är inte uttryckt men GEM ämnar inte agera som aktiv ägare i MedicPen. "Med det här avtalet i ryggen stärks vår finansiella ställning. Att ha en så oerhört kapitalstark inventerare som GEM med sig i bolaget kommer att ha stor betydelse när våra kunder ska välja MedicPen som avtalspart." säger Cristian Hallin VD för MedicPen AB. För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100 800 E-post: cristian@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB