Press release from Companies

Publicerat: 2010-09-30 16:35:26

MedicPen AB: MedicPen får ökat kreditutrymmet med 1,9 Mkr

Genom en ny överenskommelse med Export Kreditnämnden, ALMI Företagspartner och Swedbank har MedicPen ökat sitt kreditutrymme med ytterligare 1,9 Mkr.

Genom det utökade kreditutrymmet och det nyligen ingångna avtalet med Global Emerging Markets (GEM) om kapitaltillskott är behovet av rörelsekapital på kort och lång sikt säkerställt. Det ökade kreditutrymmet gör att man framöver fortsatt kan fokusera på att sälja Medimi™ till ytterligare aktörer och genom det generera ett positivt kassaflöde. - Vi är nöjda med att genom dessa två överenskommelser ha tryggat vårt kapitalbehov så att vi kan fortsätta fokusera på försäljningen, säger Cristian Hallin, vd i MedicPen och avslutar: - Att kunna visa upp en stark kassa och en stabil ekonomi är en förutsättning för flera av de affärer vi förhandlar om. Tack vare de nya överenskommelserna ser vi på framtiden med stor tillförsikt. Cristian Hallin VD, MedicPen Aktiebolag (publ) För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100 800 E-post: cristian@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB