Press release from Companies

Publicerat: 2010-11-04 09:05:47

MedicPen AB: Försäljningsavtal med branschens största aktör

Det amerikanska företaget E-Pill, världens största återförsäljare av tablettdispenseringsprodukter, har tecknat ett återförsäljaravtal med MedicPen AB om den intelligenta tablettdispensern Medimi. E-Pill, LLC driver www.epill.com och är världens största internetförsäljare av tablettdispensers och elektroniska påminnelseprodukter för medicinering på konsumentmarknaden.

I och med detta avtal tar MedicPen det första steget in på den stora nordamerikanska konsumentmarknaden inklusive Kanada och Mexiko. Försäljningen förväntas kunna inledas under andra kvartalet år 2011 efter det att produkterna anpassats för att visa både MedicPens och E-pills varumärke. Försäljningspriset mot slutanvändaren är ännu inte fastslaget varför det inte går att kommunicera ett förväntat ekonomiskt värde på detta avtal. Avtalet konkurrerar inte med tidigare ingångna försäljningsavtal då de tidigare avtal som Medicpen har tecknat riktar sig mot andra segment och kundgrupper. "In the US, studies indicate that roughly 50% of medications distributed today are not taken correctly" says Stefan Solvell, President of Boston based e-pill Medication Reminders. "Our newest e-pill Medication Reminder manufactured by MedicPen AB in Sweden addresses this patient compliance issue head on with strong features to remind and organize patient medications. For the first time, we can offer patients in the USA, Canada and Mexico a truly portable automatic pill dispenser. This e-pill medication management solution works at home, in the office, at school or when you travel." För ytterligare information om e-pill Medication Reminders, besök www.epill.com "Efter att ha kommunicerat våra tidigare avtal känns det som att ännu en milstolpe nu är passerad. MedicPen tar steget in på en av världens största marknader tillsammans med världens största återförsäljare i vårt segment. Vi är övertygade om att detta kommer att betyda mycket för MedicPen, och också underlätta för oss att få avtal med andra aktörer" säger Christian Hallin, VD MedicPen. För Ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100800 E-post: cristan@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB