Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2011-01-05 12:03:05

Eurocine Vaccines AB: Eurocine Vaccines offentliggör prospekt avseende företrädesemission och senarelägger delårsrapport

Styrelsen för Eurocine Vaccines AB (publ) har upprättat prospekt avseende föreliggande nyemission om 21,1 miljoner kronor med företrädesrätt för Eurocine Vaccines befintliga aktieägare. Prospektet finns från och med idag tillgängligt på www.eurocine.se samt på www.aqurat.se.

Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från Eurocine Vaccines, Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2, 171 65 Solna. Tel: 08-508 845 92 och från Aqurat Fondkommission, Box 702, 182 17 Danderyd. Tel: 08-544 987 55. Aktieägarna kommer att erhålla prospektet per post. Med anledning av den föreliggande nyemissionen har styrelsen beslutat att senarelägga tidpunkten för publicering av Eurocine Vaccines delårsrapport för perioden 1 juli 2010 - 31 december 2010 till den 23 februari 2011. Solna 2011-01-05 Hans Arwidsson Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines AB Karolinska Institutet Science Park Telefon: 070 634 0171 E-post: hans@eurocine.se www.eurocine.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Eurocine Vaccines AB

Prenumeration