Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2011-02-04 08:24:03

Eurocine Vaccines AB: Eurocine Vaccines nyemission kraftigt övertecknad

Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission där 98,8 procent av de erbjudna aktierna tecknades med företräde. Sammanlagt övertecknades nyemissionen med cirka 152 procent. Bolaget tillförs 21,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

Eurocine Vaccines AB (publ) har genomfört en företrädesemission vilken tillför Bolaget 21,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades 2 800 327 aktier, varav 1 097 913 aktier tecknades med stöd av företrädesrätt, motsvarande 98,8 procent av antalet erbjudna aktier. Vidare tecknades 1 702 414 aktier utan stöd av företrädesrätt. Bolagets avtalade emissionsgaranti om 15 mkr behövde inte utnyttjas. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och ökar antalet aktier med 1 111 426. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 2 000 568,20 kronor fördelat på 10 002 841 aktier. Beslut om tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter har fattats av styrelsen i enlighet med de fördelningsprinciper som har redogjorts för i Eurocine Vaccines prospekt. Avräkningsnotor beräknas skickas ut omkring den 4 februari 2011. Efter att betalning av aktierna har registrerats kommer betalda tecknade aktier ("BTA") att levereras till aktieägarnas konton. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier ("BTA") i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Aktietorget senast i början av mars 2011. Solna 2011-02-04 Hans Arwidsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Hans Arwidsson VD Eurocine Vaccines AB Karolinska Institutet Science Park Fogdevreten 2 Telefon: 070 634 0171 E-post: hans@eurocine.se Hemsida: www.eurocine.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Eurocine Vaccines AB

Prenumeration