Hem

More from the company

Publicerat: 2016-09-15 14:16:02

MedicPen AB: Altran och MedicPen har signerat ramavtal inom produktutveckling

2016-09-12

Altran och MedicPen har valt att signera ett ramavtal inom produktutveckling. Ambitionen är att det framöver ska bli ett samarbete som stäcker sig över Altrans samtliga kompetensområden.

Samarbetet mellan de båda parter startade hösten 2015 då MedicPen vände sig till Altrans kontor i Malmö med en förfrågan kring att bistå med mjukvaruresurser. Projektet löpte på bra och sedan dess har samarbetet intensifierats. Pär Carmonius, Division Director IPD Altran Scandinavia, berättar att Altran är väldigt glada över samarbetet med MedicPen.

”Att få möjlighet a tt arbeta tillsammans med Medic Pen över samtliga våra kompetensområden gör att vi tror på ett fortsatt spännande samarbete ”, säger Pär Carmonius.

MedicPens huvudfokus är att förse världen med produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Målet är att produkterna ska leda till bättre följsamhet och samtidigt eliminera risken för feldosering. Produkterna ligger i teknikens framkant, är gjorda för integrering i IT miljöer och utformade med användaren i fokus.

Som världsledande inom innovation och högteknologiska konsulttjänster, erbjuder Altran sina kunder ett nytt sätt att utföra innovation. Koncernen utvecklar morgondagens produkter och tjänster tillsammans med eller åt sina kunder. Altran arbetar tillsammans med sina kunder på varje länk i projektets värdekedja, från idé till industrialisering. Koncernen har erbjudit sin expertis i över trettio år till nyckelaktörer inom sektorerna för rymdteknik, fordon, försvar, energi, finans, biologi/medicin, järnväg och telekom, bland andra. År 2015 genererade Altran-koncernen intäkter på 1,945 miljarder euro. Med en personalstyrka på nästan 27 000 anställda finns Altran i mer än 23 länder. I Skandinavien är Altran representerat i Göteborg, Stockholm, Malmö, Oslo, Karlstad, Linköping och Borlänge med cirka 500 medarbetare.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration