Press release from Companies

Publicerat: 2011-04-19 09:22:27

MedicPen AB: Tecknar ännu ett internationellt avtal

MedicPen tecknar distributionsavtal med den portugisiska distributören Prestifarma vars försäljningsorganisation täcker såväl Portugal och Spanien. Prestifarma har för avsikt att expandera internationelllt genom etablera egna säljorganisationer i flera nya länder.

Avtalet avser distribution och försäljning av MedicPens produkter på samtliga marknader som Prestifarma är verksamma på. Prestifarma arbetar även mot den afrikanska kontinenten. Prestifarma arbetar i första hand mot apotek, sjukhus, äldreboenden och kommuner i de aktuella länderna. Avtalet föregicks av Prestifarma köpt ett mindre antal Medimi-enheter från MedicPen i syfte att utvärdera och testa dem mot den aktuella målgruppen. MedicPen har för avsikt att påbörja utbildningen av Prestifarmas personal redan i maj 2011 och räknar med att det nu undertecknade avtalet kommer att börja generera intäkter redan under innevarande bokföringsår. "Att en av Sydeuropas främsta distributörer inom vårt segment väljer att ta in Medimi i sin portfölj är självklart ett erkännande för MedicPen som samtidigt stärker oss i förhandlingarna med andra internationella motparter. Ju fler distributörer vi kan knyta till oss, desto större blir marknadens kännedom om Medimi, något som gör att försäljningsprocessen förkortas väsentligt" säger Cristian Hallin, VD för MedicPen AB (publ). För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100800 E-post: cristian@medicpen.com MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB