Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2011-06-10 11:45:56

MedicPen AB: Inbjudan - Företagspresentationer den 14 Juni 2011

G&W inbjuder till företagspresentationer den 14 juni på Gällöfsta Konferens City, Biblioteksg. 29, Stockholm med start kl 17.30 fram tills kl 19.00. MedicPen och Deflamo kommer att presenteras och de pågående fullt garanterade företrädesemissionerna. Presentationen görs av VD Christian Hallin för MedicPen och VD Fredrik Westin för Deflamo. Presentationen genomförs i samarbete med MedicPens finansiella rådgivare i den pågående emissionen, G&W Kapitalförvaltning AB.

Lättare förtäring, antalet platser begränsat. Anmälan sker via www.gwkapital.se. Om MedicPen: Säkerhet, ekonomi och effektivitet är tre grundläggande finesser hos Medimi®, som är världens första datoriserade tablettdoserare. Med Medimi® sätts säkerheten i fokus och användaren blir hjälpt att medicinera rätt. Medimi® underlättar för patienten att ta rätt dos i rätt tid. Samtliga tablettutmatningar registreras, vilket ger spårbarhet som underlättar för patienten själv, dennes läkare, sjukvårdspersonal och anhöriga att följa upp behandlingen. Om G&W Kapitalförvaltning AB: G&W Kapitalförvaltning AB är ett auktoriserat och oberoende värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. G&W bedriver verksamhet inom Kapitalförvaltning och Corporate Finance. G&W Corporate Finance erbjuder kvalificerad rådgivning kring frågor rörande bl.a. kapitalanskaffning, emissioner, notering, strukturaffärer och kommunikation till mindre och medelstora företag, såväl etablerade bolag som företag i tidiga skeden. G&W Kapitalförvaltning erbjuder diskretionär och rådgivande förvaltning med personlig service till utvalda kundsegment. Mer information om G&W Kapitalförvaltning, se www.gwkapital.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration