Press release from Companies

Publicerat: 2011-06-23 13:28:45

MedicPen AB: Avslutad emission i MedicPen AB (publ)

MedicPen AB (publ) har genomfört en företrädesemission av nya aktier. Emissionen om 8,55 Mkr, som var säkerställd till 100% genom ett garantikonsortium samt via teckningsförbindelser från huvudägarna, blev fulltecknad.

Emissionen tecknades till ca 80 % varvid garantikonsortiet kommer teckna sig för resterande ca 20 %. Betalda tecknade aktier (BTA) handlas fram tills registrering av emissionen sker hos Bolagsverket. Vid denna transaktion har G&W Kapitalförvaltning AB agerat som bolagets finansiella rådgivare. Cristian Hallin, VD för MedicPen kommenterar: Nu står MedicPen mycket väl rustat för en expansiv fas. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att bygga en stabil grund för en kraftigt ökad försäljning. Vi är mycket nöjda med utfallet av emissionen. Cristian Hallin VD, MedicPen Aktiebolag (publ) För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100 800 E-post: cristian@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB