Press release from Companies

Publicerat: 2012-02-20 11:43:03

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics AB (publ) genomför nyemission inför listning på AktieTorget

Medfield genomför en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstiden inleds måndag den 20 februari och pågår fram till den 27 mars 2012. Företaget kommer att listas på AktieTorget efter genomförd emission.

Erbjudandet i sammandrag: Teckningstid: 20 februari - 27 mars 2012 Teckningskurs: 3,90 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Minsta teckningspost: 1 000 aktier. Marknadsnotering: Första dagen för handel på AktieTorget beräknas till 2 maj 2012. Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Emissionsmemorandum, informationsfolder och anmälningssedel finns att tillgå på www.medfielddiagnostics.com eller på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se . Material kan även beställas i pappersform direkt från bolaget. Under emissionsperioden genomförs en roadshow där VD Patrik Dahlqvist presenterar företaget och bakgrunden till nyemissionen. Information om var och när dessa presentationer äger rum återfinns på företagets hemsida www.medfielddiagnostics.com För ytterligare information om pågående nyemission och listning på AktieTorget kontakta VD Patrik Dahlqvist, tel. 031-741 17 53, 073-31 87 197. Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke. Medfield Diagnostics AB (publ) Sahlgrenska Science Park Medicinaregatan 8A 413 46 GÖTEBORG Tel kontor: +46 (0)31 741 17 53 Mobil: +46 (0)73 31 87 197 Web: www.medfielddiagnostics.com e-post: info@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB