Press release from Companies

Publicerat: 2012-02-24 15:01:30

Medfield Diagnostics AB: Filmad företagspresentation publicerad

Medfield genomför en nyemission under perioden 20 februari och till den 27 mars 2012. Företaget kommer att listas på AktieTorget efter genomförd emission.

En filmad intervju med Bolagets VD Patrik Dahlqvist, där han beskriver företagets verksamhet inom diagnostisering av stroke. Under inspelningen visas bland annat Strokefinder R10, som är Bolagets första kommersiella produkt. Filmen går att hämta ner från Bolagets hemsida www.medfielddiagnostics.com eller på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se. Även övrigt material som är kopplat till emissionen finns att tillgå på dessa hemsidor. För ytterligare information om pågående nyemission och listning på AktieTorget kontakta VD Patrik Dahlqvist, tel. 031-741 17 53, 073-31 87 197. Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke. Medfield Diagnostics AB (publ) Sahlgrenska Science Park Medicinaregatan 8A 413 46 GÖTEBORG Tel kontor: +46 (0)31 741 17 53 Mobil: +46 (0)73 31 87 197 Web: www.medfielddiagnostics.com e-post: info@medfielddiagnostics

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB