Hem

More from the company

Publicerat: 2016-12-15 11:24:52

ahaWorld AB: Krister Bergström uppdaterar framtidsbilden

Krister Bergström deltog på Aktietorgets investerarträff den 14 december 2016 och gav ytterligare beskrivning på aha Worlds kommande framtid.

”Arbetet med det Sydamerikanska förvärvet och den Brasilianska operatören fortskrider enligt plan. Vi håller tidsplanen med respekt för att vi träder in i jul-och nyårshelger. Vi har också etablerat en tydlig roadmap för kommande två åren där fokus på lönsamhet är högst prioriterat. Vår grundaffär ska utvecklas vidare och vi kommer att expandera våra varumärken på andra strategiska marknader, samt stärka vår position inom mobil distribution och är då inte främmande för ytterligare förvärv om tillfälle ges.”säger Krister Bergström

Den 31 mars 2017 ska spelutredningen presentera sitt förslag till ny svensk spellagstiftning. Tidsplanen för att den sedan ska verkställas i full drift bedöms vara tidigast 1 juli 2018.

”Det är klart att vi undersöker möjligheten att inte bara etablera oss inom ytterligare någon EU-jurisdiktion med våra operationer, utan även att operera under en svensk licens om det är möjligt”, säger Krister Bergström

För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration