Press release from Companies

Publicerat: 2012-03-16 16:39:25

Medfield Diagnostics AB: Positiv analys från Axier

I samband med Medfields nyemission och listning på AktieTorget har det oberoende analyshuset Axier Equities publicerat en analys över Medfield Diagnostics.

Axier skriver bland annat: Medfield Diagnostics är en investeringsmöjlighet som inte dyker upp särskilt ofta - en medicinsk produkt med kort godkännandeprocess och mångmiljardpotential. En investering i Medfield är otroligt intressant ur ett långsiktigt perspektiv. Analysen är tillgänglig för allmänheten och går att ladda ner från Medfields hemsida www.medfielddiagnostics.com och AktieTorget www.aktietorget.se/pressdocs/aktietorget/analyser/medfield_diagnostics_20120312.pdf - där även övrig information angående företagets nyemission finns tillgängliga. Medfield genomför en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare med teckningstid 20/2 - 27/3 2012. Företaget kommer att listas på AktieTorget efter genomförd emission. För ytterligare information om pågående nyemission och listning på AktieTorget kontakta VD Patrik Dahlqvist, tel. 031-741 17 53, 073-31 87 197. Om Axier Equities: Axier är ett oberoende analysföretag inriktat på Teknisk- och Fundamental aktieanalys. Axier arbetar med uppdragsanalyser åt ett antal företag, där bolaget åtagit sig att löpande kommentera rapporter, viktiga företagshändelser och pressmeddelanden. www.axier.se www.stockletter.se Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke. Medfield Diagnostics AB (publ) Sahlgrenska Science Park Medicinaregatan 8A 413 46 GÖTEBORG Tel kontor: +46 (0)31 741 17 53 Mobil: +46 (0)73 31 87 197 Web: www.medfielddiagnostics.com e-post: info@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB