Press release from Companies

Publicerat: 2012-03-19 12:25:42

Medfield Diagnostics AB: Presenterar bolaget på AktieTorgsdagen i Göteborg

I samband med AktieTorgsdagen i Göteborg den 21 mars 2012 kommer VD, Patrik Dahlqvist, att presentera Medfield Diagnostics AB.

Medfield genomför en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare med teckningstid fram till 27/3 2012. Företaget kommer att listas på AktieTorget efter genomförd emission. Information finns på www.medfielddiagnostics.com Program för AktieTorgsdagen finns att läsa på www.aktietorget.se Direktlänk http://www.aktietorget.se/Torgdagar/GBG%202012-03-21.pdf För ytterligare information om pågående nyemission och listning på AktieTorget kontakta VD Patrik Dahlqvist, tel. 031-741 17 53, 073-31 87 197. Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke. Medfield Diagnostics AB (publ) Sahlgrenska Science Park Medicinaregatan 8A 413 46 GÖTEBORG Tel kontor: +46 (0)31 741 17 53 Mobil: +46 (0)73 31 87 197 Web: www.medfielddiagnostics.com e-post: info@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB