Press release from Companies

Publicerat: 2012-03-22 14:44:19

Medfield Diagnostics AB: Ny version av Strokefinder klar för klinisk studie för övervakning av TIA-patienter

Första generationen av Medfields övervakande Strokefinder är nu färdig för att kunna ingå i en klinisk studie för nattlig övervakning av TIA-patienter som har förhöjd risk av att drabbas av stroke. Studien planeras starta i början av sommaren.

När en människa drabbas av en TIA (Trans Ischemisk Attack) måste man akut åka in till sjukhus med ambulans. TIA innebär en hög risk att drabbas av stroke inom de första dygnen. Efter en snabb utredning får patienten idag stanna två till tre dygn under observation på sjukhus. Nattetid väcks patienten var tredje timma. I praktiken händer det dock att patienten kan ligga med stroke i nästan tre timmar om det sker nattetid, vilket får förödande konsekvenser. - Med nästa generation Strokefinder kan patienten övervakas nattetid och väckas direkt när stroken sker. Det innebär en mycket större chans för strokedrabbade att bli helt återställda, säger Patrik Dahlqvist, VD, Medfield Diagnostics. Den nya övervakande Strokefindern ser ut som en mössa med insydda antenner som är bekväm för patienten att sova i. Hårdvaran är densamma som finns i "strokehjälmen" Strokefinder R10, som idag finns på marknaden och som används av läkare och sjukhus som håller på med forskning inom strokeområdet. - Resultaten från studien med mössan kommer användas för den slutgiltiga designen som skall lanseras under 2013, fortsätter Patrik Dahlqvist. Frågor besvaras av Patrik Dahlqvist, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 073-31 87 197 eller patrik.dahlqvist@medfielddiagnostics.com Medfield genomför en nyemission med teckningstid fram till 27/3 2012. Företaget kommer att listas på AktieTorget efter genomförd emission. Information finns på www.medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke. Se bilder i bifogat dokument

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB