Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2012-03-26 15:47:42

Medfield Diagnostics AB: Filmad företagspresentation från AktieTorgsdagen i Göteborg är publicerad

VD, Patrik Dahlqvist presenterade Medfield Diagnostics på AktieTorgsdagen i Göteborg, den 21/3, 2012.

Framträdandet hölls på Radisson Blu Hotell inför cirka 80 personer som kommit till sista delen av dagen som hade fokus på Life Science bolag. Presentationen gick igenom behovet av strokediagnos i ambulans samt övervakning av riskpatienter på sjukhus, följt av en genomgång av bolaget, potential och affär. Efter presentationen följde en stor mängd frågor ifrån publiken som även är med i filmen. Filmen finns tillgänglig på http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?ID_Company=292 Medfield genomför en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare med sista teckningsdag 27/3 2012. Företaget kommer att listas på AktieTorget efter genomförd emission. För ytterligare information om pågående nyemission och listning på AktieTorget kontakta VD Patrik Dahlqvist, tel. 031-741 17 53, 073-31 87 197. Emissionsmemorandum, informationsfolder och anmälningssedel finns att tillgå på www.medfielddiagnostics.com. Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke. Medfield Diagnostics AB (publ) Sahlgrenska Science Park Medicinaregatan 8A 413 46 GÖTEBORG Tel kontor: +46 (0)31 741 17 53 Mobil: +46 (0)73 31 87 197 Web: www.medfielddiagnostics.com e-post: info@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Prenumeration