Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2012-04-02 17:08:18

Medfield Diagnostics AB: Nyemissionen avslutad

Den 27 mars stängde Medfield sin nyemission. Emissionen tecknades av 552 nya aktieägare som tillsammans tillför Bolaget drygt 6,9 miljoner kronor. Emissionen efterföljs av en listning på AktieTorget med beräknad första handelsdag den 2 maj.

Emissionen är en framgång för Bolaget. Under den roadshow som pågått under emissionsperioden har jag mött många entusiastiska människor som förstått nyttan av de produkter som vi utvecklar. Stort intresse har också funnits ifrån vårdpersonal och patientgrupper. Många av dessa har även tecknat sig för aktier, framhåller en nöjd Patrik Dahlqvist, VD i Medfield Diagnostics. Trots att emissionen inte blev helt fulltecknad skall vi ha utrymme för att genomföra de utvecklingsarbeten som vi beskriver i memorandumet. Närmast i tur för Medfield är att slutföra den kliniska provning av Strokefinder R10 som pågår på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Dessutom skall ytterligare försäljningar av Strokefinder R10 genomföras under året. För ytterligare information om den avslutade nyemission och listning på AktieTorget kontakta VD Patrik Dahlqvist, tel. 031-741 17 53, 073-31 87 197. Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke. Medfield Diagnostics AB (publ) Sahlgrenska Science Park Medicinaregatan 8A 413 46 GÖTEBORG Tel kontor: +46 (0)31 741 17 53 Mobil: +46 (0)73 31 87 197 Web: www.medfielddiagnostics.com e-post: info@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group