Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2012-05-02 11:03:51

Medfield Diagnostics AB: Första dagen för allmänheten att handla aktier i Medfield Diagnostics på Aktietorget

Onsdagen 2 maj 2012 är första dagen för handel av Medfield Diagnostics aktie på Aktietorget. Medfield utvecklar "strokehjälmen" Strokefinder som med hjälp av mikrovågor snabbt kan diagnostisera orsaken till en stroke. Målet är att hjälmen i framtiden kommer att användas för att ställa diagnos redan i ambulansen. Mycket lidande och sjukvårdskostnader kan därigenom elimineras.

Medfield Diagnostics första produkt Strokefinder R10 ingår i kliniska studier på Strokeenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Resultaten är hittills lovande. Även en övervakande Strokefinder för TIA-patienter håller på att utvecklas. TIA (Trans Ischemisk Attack) innebär en mycket hög risk att drabbas av stroke inom de första dygnen. Medfields "strokemössa" innebär att patienten kan övervakas kontinuerligt nattetid utan att man behöver väcka den drabbade. - Det är roligt att allmänheten nu har möjlighet att investera i vår strävan att minska de negativa effekterna av stroke både för de drabbade och för samhället i stort. Vi hoppas alla att det ska bli en lyckosam investering och att våra produkter når globala framgångar, säger Patrik Dahlqvist, VD, Medfield Diagnostics. Aktietorget hjälper utvecklingsbara företag att skaffa ägarkapital från den aktieintresserade allmänheten och tillhandahåller ett effektivt och rikstäckande system för handel med aktierna i de bolag som listas på marknadsplatsen AktieTorget. Se mer på www.aktietorget.se Mer information finns på www.medfielddiagnostics.com Frågor besvaras av Patrik Dahlqvist, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 073-31 87 197 eller patrik.dahlqvist@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group