Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2012-05-23 10:30:16

EcoRub AB: Ett av hundra

Enligt EU-projektet INNOVATIONSEEDS är EcoRubs projekt ACE ett av hundra lovande utvecklingsprojekt inom miljöområdet, som EU är med att finansiera.

INNOVATIONSEEDS är finansierat av EU:s sjunde ramprogram. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en av aktörerna i teamet som sköter projektet. INNOVATIONSEED´s mål är att maximera värdet av miljöforskning genom att sprida resultat till forskarlag, "policy makers" och marknadsaktörer. Det sker genom att bland annat öppna en portal med ett virtuellt bibliotek över de hundra miljöprojekten. Det ska kompletteras med pressreleaser, webinars, artiklar, branschträffar och innovations evenemang. Systemet ska också hjälpa projekten att finna lämpliga offentliga och privata finansiärer. Biblioteket lanseras i oktober 2012. EcoRub har blivit utsedd att bland ett hundra andra projekt ingå i denna databas. Man har definierat projektet att vara en nia på en niogradig skala - Technology Readiness Level - vad gäller dess mognad och utvecklingsnivå. - Det är en stor ära att få vara med bland dessa ett hundra miljöföretagen. Vi hoppas naturligtvis på att finna fler kunder genom detta, men naturligtvis också att hitta framtida finansiärer och industriella partners, säger Åke Paulsson vd för EcoRub och projektledare för ACE. För mer information kontakta Åke Paulsson 0911-76620 ake.paulsson@ecorub.se EcoRub AB (publ): EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material - ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor. EcoRub AB är finansierat av EU - Eco-Innovation - projekt ACE med 50% av marknadsintroduktionskostnader under 3 år.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EcoRub AB

Prenumeration