Press release from Companies

Publicerat: 2012-06-08 15:30:00

MedicPen AB: Webbhearing med emissionsaktuella MedicPens VD, Cristian Hallin

MedicPens VD Cristian Hallin kommer då att besvara frågor. Detta med anledning av den pågående nyemissionen med teckningstid mellan 1 - 14:e juni.

Alla intresserade inbjuds till deltagande och anmälan görs direkt på Aktietorgets hemsida, www.aktietorget.se, eller via direktlänken http://hearing.aktietorget.se. Pågående nyemission - villkor i sammandrag Företrädesrätt, teckning utan företräde: Emissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare och är utformad som en unit, där varje unit avser en aktie och en teckningsoption. Två st teckningsoptioner berättigar till att teckna ytterligare en aktie för 1,40 kr fram tills den 31 december 2012. Teckning utan företräde är möjlig till samma villkor, använd härvid teckningsanmälan för teckning utan stöd av rätter. Emissionskurs: 0,80 kronor per unit. Teckningstid: 1 juni - 14 juni 2012 Antal emitterade unit: Högst 14 663 086 st Emissionsbelopp: 11 730 468 kronor Emissionen på ca 11,7 Mkr är garanterad upp till 75% via teckningsförbindelser

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB