Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2012-06-11 10:02:04

MedicPen AB: Webbhearing med emissionsaktuella MedicPens VD, Cristian Hallin

Tisdagen den 12 juni 2012 klockan 12.00 till 12.40 kommer Cristian Hallin, VD i MedicPen AB (publ) att finnas tillgänglig för att besvara frågor från aktieägare och allmänheten under den webbhearing som arrangeras på AktieTorgets webbplats.

Det finns redan nu möjlighet att ställa frågor som kommer att besvaras under hearingen. Ytterligare information om denna finns på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se Villkor för nyemissionen Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) unit. Varje aktie ger en teckningsrätt och det krävs två teckningsrätter för att teckna en unit för 0.80 SEK styck. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 1,40 SEK från 1 sep 2012 till 31 dec 2012. Teckningstiden pågår 1 juni - 14 juni 2012 Prospekt, och anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter finns att tillgå på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida det vill säga www.medicpen.se och www.aktietorget.se För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100800 E-post: cristian@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration