Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2012-06-21 09:02:30

Eurocine Vaccines AB: Eurocine Vaccines företrädesemission genomförd

Företrädesemissionen i Eurocine Vaccines med sista teckningsdag den 15 juni är nu genomförd. Genom emissionen emitteras 1 294 118 aktier, vilket innebär att Eurocine Vaccines tillförs 22,0 miljoner kronor före emissionskostnader.

I emissionen tecknades 21,1 miljoner kronor, motsvarande 70,3 procent av emissionsvolymen, med stöd av teckningsrätter. 0,7 miljoner kronor, motsvarande 2,4 procent av emissionsvolymen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 21,8 miljoner kronor, motsvarande 72,7 procent av emissionsvolymen. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier uppgick till 22 mkr, vilket innebär att 0,2 miljoner kronor tecknas av emissionsgaranterna. "Det är glädjande att en stor del av våra aktieägare har valt att delta i emissionen. Kapitaltillskottet från emissionen ger oss en stark finansiell ställning under de fortsatta kommersiella kontakterna där målet är ett licensavtal för Immunose™ FLU" säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines. När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Eurocine Vaccines att uppgå till 11 899 539 aktier och aktiekapitalet till 2 379 908 kronor. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på Aktietorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen, vilket beräknas ske i början av juli. Redeye har varit finansiell rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med emissionen. För ytterligare information kontakta: Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines AB Karolinska Institutet Science Park Telefon: 070 634 0171 E-post: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com www.eurocine-vaccines.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Eurocine Vaccines AB

Prenumeration