Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2012-06-29 11:03:17

Latvian Forest Company AB: Riktad nyemission tillför 1,3 Mkr

Latvian Forest Company AB (publ) har genomfört en riktad nyemission omfattande ca.1,3 Mkr till en begränsad krets. Syftet med emissionen har, i linje med affärsidén, varit att tillföra ytterligare kapital för fortsatta fastighetsförvärv. Efter emissionen uppgår den för fastighetsförvärv disponibla kassan till ca. 2,5 Mkr. Emissionskursen var 7,50 kr per B-aktie och emissionen är under registrering hos Bolagsverket. Antalet nya B-aktier uppgår till 173.300 st och det totala antalet aktier efter det att emissionen registrerats kommer att uppgå till 3.140.125 st varav 80.000 st är A-aktier. Aktiekapitalet ökar genom emissionen med 173.300 kr och uppgår efter registrering till 3.140.125 kr. Ytterligare aktier och aktiekapitalsökning kan komma att delregistreras inom ramen för emissionens beslutade högsta belopp. För ytterligare information kontakta Fredrik Zetterström, VD +46 735 44 97 30 info@latvianforest.se Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB

Prenumeration