Press release from Companies

Publicerat: 2012-07-23 08:27:39

MedicPen AB: Nyemissionen är registrerad

Emissionen i MedicPen är registrerad hos Bolagsverket den 20 juli och därmed kommer BTU att bli omvandlade till aktier och teckningsoptioner. Detta innebär följande: Sista handelsdag BTU: 2012-07-24 Stoppdag/Omvandling sker: 2012-07-27 De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas vara fördelade till respektive depå/VP-konto per 2012-07-31 Antal nya aktier: 11 005 000 stycken. Totalt antal aktier efter omvandlingen är 40 331 172 st. Antal nya teckningsoptioner: 11 005 000 Den unit som emitterats innebär möjlighet att ytterligare medel tillförs MedicPen, i och med teckningsoptionen som ingick (TO1). TO1 har teckningstid mellan 1 september 2012 fram tills 31 december 2012, teckningskursen är 1,40 kr och det krävs två optioner för att teckna en ny aktie. För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100800 E-post: cristian@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB