Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2012-08-10 13:20:08

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics på Akuttmedisinsk seminar

Söndagen 26 augusti 2012 gör Medfield Diagnostics VD Patrik Dahlkvist ett framträdande på det norska Akuttmedisinsk seminar i Oslo. Han har blivit inbjuden eftersom Medfields Strokefinder kommer att vara ett viktigt redskap i akutvården av strokepatienter. Medfield utvecklar "strokehjälmen" Strokefinder som med hjälp av mikrovågor snabbt kan diagnostisera orsaken till en stroke. Målet är att hjälmen i framtiden kommer att kunna användas för att ställa diagnos redan i ambulansen. Mycket lidande och stora sjukvårdskostnader kan därigenom elimineras.

Medfield Diagnostics första produkt Strokefinder R10 ingår i kliniska studier på Strokeenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg med lovande resultat. Även en övervakande Strokefinder för TIA-patienter är under utveckling. TIA (Trans Ischemisk Attack) innebär en mycket hög risk att drabbas av stroke inom de första dygnen. Medfields "strokemössa" innebär att patienten kan övervakas kontinuerligt nattetid utan att man behöver besvära den drabbade. - Det är tillfredsställande att bli uppmärksammad i dessa sammanhang, säger Patrik Dahlqvist, VD, Medfield Diagnostics. Det är inom akutvården som vår Strokefinder hör hemma. Vi hoppas att detta framträdande kommer att ge nya kontakter i Skandinavien och inte minst i Norge. Akuttmedisinsk seminar är årligen återkommande seminariedagar som arrangeras av norsk medisinstudentforening. Syftet med seminariet är att öka akut medicinsk kunskap och intresse bland vårdpersonal. Seminariet kommer att fokusera på akuta medicinska ämnen genom föreläsningar och workshops, där deltagarna kommer att få en bred teoretisk och praktisk metod för akut medicinska området - genom hela den akuta kedjan, från bedömning för behandling på akuten och intensivvårdsavdelning ut till övervakning på allmänna avdelningar. Tanken är att ge en allmän introduktion till de kända akuta medicinska problem i diagnosarbetet och åtgärder som kommer att vara viktiga verktyg för hälso-och sjukvårdspersonal i den akuta sjukvårdssektorn. Mer information på www.medfielddiagnostics.com och www.akuttmedisinskseminar.no Frågor besvaras av Patrik Dahlqvist, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 073-31 87 197 eller patrik.dahlqvist@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group