Press release from Companies

Publicerat: 2012-09-27 15:32:30

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics utvald till att medverka i International Testbeds UK 2012

I höst har det svenska exportrådet i Storbritannien och Irland, i samarbete med Vinnova startat pilotprojektet "International Testbeds UK 2012". Syftet är att hjälpa en handfull innovativa svenska medicintekniska företag, däribland Medfield Diagnostics med introduktionen av sina produkter, genom att hjälpa dem att få testinstallationer på några av de topprankade brittiska och irländska NHS (National Health Services)-sjukhusen. Strokefinder kommer därmed att underlätta strokediagnoser även på de brittiska öarna.

Genom testinstallationerna kommer Medfield Diagnostics att få värdefull information och synpunkter på sitt strokediagnosverktyg Strokefinder från engelska och irländska vårdgivare. Förhoppningen är att sjukhusen kommer att ge relevant feedback, långsiktiga utvärderingar och bli starka referenser att använda i Medfields internationella tillväxt. Av 18 svenska medicintekniska företag valdes fem stycken ut att ingå i projektet. Medfield Diagnostics var en av dem. - Detta är en fantastisk chans att komma in på de brittiska och irländska marknaderna, säger Patrik Dahlqvist, VD på Medfield Diagnostics. Genom att komma in på ett antal sjukhus på de brittiska öarna redan under vår produktutvecklingsprocess av Strokefinder M100 så får vi viktig information om Strokefindern i praktiskt handhavande utanför Sverige. Av största vikt är dock att vi får tillgång till opinionsbildande kunder i ett tidigt skede som kommer kunna bana väg för framtida försäljning. Efter kartläggningsarbetet under hösten kommer de första mötena tas i början på nästa år som därpå följs av testinstallationer. I Storbritannien drabbas varje år över 150.000 människor, det är en person var femte minut, av någon form av stroke, antingen en hjärnblödning eller blodpropp. Strokefinder ger en snabb diagnos av vad stroken beror på så att tillbörlig behandling kan ges så fort som möjligt. Mer information på www.medfielddiagnostics.com Frågor besvaras av Patrik Dahlqvist, VD Medfield Diagnostics AB, 0733-187 197 Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB