Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2012-11-28 08:10:35

WntResearch AB: Ändrade villkor för TO 1

Under november 2012 genomförde WntResearch AB (publ) en företrädesemission, i vilken även allmänheten gavs rätt att teckna aktier. Med anledning av företrädesemissionen har villkoren för tidigare utfärdade teckningsoptioner av serie TO 1 omräknats. Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av 1,08 ny aktie till en kurs om 7,02 SEK.

Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till aktier ges vid ytterligare ett tillfälle, vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 28 november 2012. En anmälningssedel med omräknade villkor finns från och med idag att tillgå på bolagets hemsida (www.wntresearch.com) samt på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se). För ytterligare information, vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 Sedermera Fondkommission AB Emissionstjänster Telefon: 0431-47 17 00 E-post: nyemission@sedermera.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om WntResearch AB

Prenumeration