Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2012-12-11 15:39:05

Latvian Forest Company AB: Nyemissionen övertecknad - övertilldelningsutrymme utnyttjas

Nyemissionen i Latvian Forest Company AB (publ) om 7,3 MSEK har övertecknats med ca 47 procent. Detta innebär att en del av övertilldelningsutrymmet kommer att utnyttjas i syfte att tillgodose intresset. Totalt uppgår hela emissionsvolymen, inklusive övertilldelning, till ca 10,8 MSEK.

Övertilldelning har idag beslutats av styrelsen i ett separat emissionsbeslut i enlighet med övertilldelningsutrymmet och uppgår till 494 876 Units, motsvarande ca 3,5 MSEK. Sammanlagt kommer därmed 1 542 584 Units bestående av en B-aktie och en teckningsoption att emitteras. Av emissionen tecknades ca 2,4 MSEK med stöd av teckningsrätter och ca 8,4 MSEK tecknades utan företräde. Tecknare som tecknat utan företräde kommer att en avräkningsnota med besked om tilldelning och betalningsinstruktioner. Genom nyemissionerna ökar aktiekapitalet i Bolaget med sammanlagt 1 542 584 SEK och kommer efter registrering av emissionen uppgå till 4 685 709 SEK. Antalet nya B-aktier som emitteras uppgår till 1 542 584 st och det totala antalet aktier efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket kommer att uppgå till 4 685 709 st varav 4 605 709 är B-aktier. Antalet teckningsoptioner som utges inom ramen för emissionen uppgår till 1 542 584 st. Bolaget tillförs genom emissionen även ca 500 nya aktieägare. Den Unit som emitterats innebär möjlighet att ytterligare medel kan tillföras Latvian Forest Company AB genom utnyttjande av medföljande teckningsoption som har teckningstid mellan 3 mars 2012 t.o.m. 30 maj 2014 där teckningskursen för varje ny B-aktie är 9,00 SEK. Det krävs en option för att teckna en ny B-aktie. Den Unit (BTU) som handlas fram tills emissionens registrering hos Bolagsverket innefattar en teckningsoption samt en B-aktie. Som mest kan ca 13,9 MSEK komma att tillföras under 2014 från teckningar avseende teckningsoptioner som utnyttjas och aktiekapitalet ökas med högst 1 542 584 SEK. G&W Fondkommission har agerat som bolagets rådgivare och Avanza Bank har ansvarat för ägarspridning i samband med emissionen. För ytterligare information kontakta Fredrik Zetterström, VD +46 735 44 97 30 info@latvianforest.se Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB

Prenumeration