Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2012-12-21 15:30:59

MedicPen AB: Teckningsoption (TO1) förlängs med sex månader till och med 2013-06-28, sista dag för handel i teckningsoptionen blir 2013-06-25

Den teckningsoptionen som finns utställd av MedicPen och som finns upptagen till handel på Aktietorget har ursprungligen teckningstid mellan 1 september 2012 fram tills 31 december 2012. Tiden för optionen förlängs till och med 2013-06-28 enligt samma villkor: teckningskursen är 1,40 kr och det krävs två optioner för att teckna en ny aktie. Som mest kan ca 7,7 Mkr komma att tillföras MedicPen från teckningar avseende TO1. "Vi gör detta för att kompensera för att de avtalsförhandlingar vi är inne i har dragit ut på tiden i motsvarande mån. Vidare tycker vi att läget i bolaget är bättre än nuvarande värdering av bolaget avspeglar. Åtgärden till fördel för alla innehavare av TO1". För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100800 E-post: cristian@medicpen.com MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration