Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2012-12-21 16:53:37

MedicPen AB: Julbrev från VD

Eftersom affärerna drar ut på tiden har vi beslutat att förlänga den utestående teckningsoptionen (TO1) med sex månader. Detta gör vi för att vi bedömer att aktiekursen är väldigt nertryckt och bör kunna stärkas så att optionen får ett värde för alla innehavare. Vi fokuserar som vi berättat på att ta hem affärer med storbolag i såväl USA som Europa. Det som fördröjer att kunna meddela er "prövade" ägare om framstegen handlar i nuläget om att juridiska frågor kring avtalen tar tid. Det beror på att det är flera affärsparter involverade. Jag har själv varit hos våra kunder ett flertal gånger under hösten, både i USA och runt om i Europa. Personalförändringar i telemedicinteamet hos vår kund i Ungern har lett till fördröjning i de affärerna. Vi från vår sida arbetar på att fördröjningen ska bli så liten som möjligt. En aktiv höst har lett till att vi har många nya presumtiva kunder. Det är glädjande att fler och fler aktörer är intresserade av att påbörja användningen av Medimi. Vi har med enkla medel satt upp en Webbshop i egen regi för att kunna sälja produkter till dem som vänder sig direkt till oss. Man når webbshopen via vår hemsida eller direkt på www.shop.medicpen.com . Vår målsättning är att öka kontaktytan mot konsumenter på vår hemmamarknad och öka försäljningen till privatpersoner. Kommunprojekten i Danmark är också ett glädjeämne. Projekten har under hösten kommit i åtnjutande av ett ekonomiskt stöd om en halv miljon danska kronor. Resultaten, som vi bedömer bli av stor vikt för bolaget, beräknas bli klara sommaren 2013. Kontakterna är intensiva med våra amerikanska samarbetspartners och parallellt med arbetet mot de stora telemedicinprojekten har vi etablerat kontakter med aktörer som säljer direkt till konsumenter. Vi bemödar oss att utnyttja våra resurser och kontakter så effektivt som möjligt och vi ser till att vända på varje sten! Vår ambition var naturligtvis att ha kommit längre vid det här laget men vi kan inte gå händelserna i förväg. Vi har en fotsatt positiv syn på utvecklingen och räknar med att kunna informera mer substantiellt framigenom. Jag kommer att skriva till er ägare en bit in på det nya året med uppdatering om läget och då förhoppningsvis berätta om det jag hade hoppats kunna göra i detta brev. Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år! Cristian Hallin, VD MedicPen AB MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration