Hem

More from the company

Publicerat: 2017-04-04 08:10:26

ahaWorld AB: VD ser ljust på framtiden - emissionen övertecknad

Ahaworlds emission blev tecknad till 117% vilket leder till att bolaget får förstärkt kassan med över 14 miljoner kronor.

”Vi är givetvis glada och stolta över att vi har aktieägare som ser oss som en intressant investering över tid. Med förstärkt kapital kan vi verkställa en del intressanta initiativ som vi vill genomföra. Nu handlar det om prioritering och time-to-market. Arbetet med det sydamerikanska förvärvet fortskrider”, säger Krister Bergström, VD ahaWorld AB.

Den 31 mars 2017 presenterade spelutredningen sitt förslag till ny svensk spellagstiftning. Det förslag som lämnades öppnade för licenser på alla vertikaler av intresse för ahaWorld AB och där dagens casino och bingo är spår som är intressanta att utvärdera. Utöver det är tekniklicensen som leverantör också intressant eftersom ahaWorld har utvecklat en egen plattform för t.ex bingo.

”Vi har också etablerat en tydlig roadmap för kommande tiden och året, där fokus på lönsamhet är högst prioriterat. Vår grundaffär måste utvecklas vidare och vi måste vara noggranna med vår positionering. Det tar tid att skapa förändring. Att Sverige presenterar ett förslag till reglering är alltid intressant och med lång erfarenhet av branschen så tar styrelsen möjligheten på största allvar. För oss är expansion på andra strategiska marknader samt att stärka vår position inom mobil distribution mycket centralt i prioriteringen, och vi är inte främmande för ytterligare förvärv om tillfälle ges”, fortsätter Krister Bergström.

”Vi jobbar nu även på att undersöka möjligheten att etablera oss inom ytterligare någon EU-jurisdiktion med våra operationer”, avslutar Krister Bergström.

För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se

Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Krister Bergström,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration