Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2013-03-07 08:54:37

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics inleder samtal med de första brittiska sjukhusen inom Testbeds UK 2012

Som en direkt följd av att blivit utsedda att ingå i Testbeds UK 2012 har nu Medfield Diagnostics inlett samtal med de två första brittiska sjukhusen. Det är Royal London Hospital och University College London Hospital som har visat intresse i detta inledande stadium. Förhoppningen är att man ska starta det konkreta samarbetet med testinstallationer av Strokefinder till sommaren.

Det var i höstas som det svenska exportrådet i Storbritannien och Irland, i samarbete med Vinnova startade pilotprojektet "International Testbeds UK 2012". Syftet är att hjälpa en handfull innovativa svenska medicintekniska företag, däribland Medfield Diagnostics med introduktionen av sina produkter, genom att hjälpa dem att få testinstallationer på några av de topprankade brittiska och irländska NHS (National Health Services)-sjukhusen. Strokefinder kommer att underlätta strokediagnoser även på de brittiska öarna. Royal London Hospital och University College London Hospital är de två första sjukhusen inom projektet. Genom testinstallationerna kommer Medfield Diagnostics att få värdefull information och synpunkter på sitt strokediagnosverktyg Strokefinder från engelska och irländska vårdgivare. Förhoppningen är att sjukhusen kommer att ge relevant feedback, långsiktiga utvärderingar och bli starka referenser att använda i Medfields internationella tillväxt. Av 18 svenska medicintekniska företag valdes fem stycken ut att ingå i projektet. Medfield Diagnostics var en av dem. - Detta är en fantastisk chans att komma in på den brittiska marknaden, säger Dag Jungenfelt, VD på Medfield Diagnostics. Samtalen har varit både positiva och konkreta, där våra samtalspartner ser fördelarna och vinsterna de kan göra med Strokefinder. Det är viktigt att vi får tillgång till opinionsbildande kunder i ett tidigt skede som kommer kunna bana väg för framtida försäljning. I Storbritannien drabbas varje år över 150.000 människor, det är en person var femte minut, av någon form av stroke, antingen en hjärnblödning eller blodpropp. Strokefinder ger en snabb diagnos av vad stroken beror på så att tillbörlig behandling kan ges så fort som möjligt. Mer information på www.medfielddiagnostics.com Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB, 0709-872 827 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus bedriver metodutveckling och forskning inom stroke. Medfield Diagnostics AB (publ) Tel kontor: +46 (0)31 741 17 53 Sahlgrenska Science Park Mobil: +46 (0)73 31 87 197 Medicinaregatan 8A Web: www.medfielddiagnostics.com 413 46 GÖTEBORG e-post: info@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group