Press release from Companies

Publicerat: 2013-04-18 09:43:21

Medfield Diagnostics AB: Nytt datum för publicering av delårsrapport

Medfield Diagnostics AB (publ) publicerar delårsrapporten för det första kvartalet 2013 den 19 april 2013.

Mer information på www.medfielddiagnostics.com Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 2827 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB