Hem

Publicerat: 2020-01-22 08:02:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om EasyFill AB: Easyfill emitterar ett konvertibelt lån på 5 miljoner kronor och konverterar 3 miljoner kronor i befintligt lån

Butiksinredningsbolaget Easyfill genomför en riktad emission av ett konvertibelt lån om 5 miljoner kronor, fördelat på Munkekullen 5 förvaltning om 3 miljoner kronor och Tommy Ure om 2 miljoner kronor. Motivet för upptagande av nytt konvertibelt lån är att stärka rörelsekapitalet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det nya konvertibla lånet löper med samma villkor som det som utgavs i augusti 2019, det vill säga med 1 procent ränta per månad till den 30 juni 2020. Bolaget har med start den 1 april rätt till inlösen i förtid samtidigt som långivarna har rätt att påkalla konvertering till B-aktier med 10 procent rabatt mot volymvägt snitt av börskurs 15 handelsdagar innan.

Styrelsen har även beslutat att godkänna en konvertering av 3 miljoner kronor av befintligt konvertibelt lån från augusti 2019, fördelat på 2 miljoner kronor från Modelio Equity och 1 miljon kronor från Oliver Molse. Bolaget emitterar 1,14 miljoner nya aktier till en kurs på 1,75 kronor per aktie. Easyfill har därefter 90,18 miljoner aktier utestående.

Läs mer om EasyFill AB