Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2013-05-16 07:42:58

Medfield Diagnostics AB: Informationsträffar

I samband med den nu förestående företrädesemissionen kommer Medfield Diagnostics AB (publ) att delta i informationsträffar och webbhearing för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner.

• 21 maj 2013 klockan 15:30-16:00 – Stora Analyskvällen i Göteborg, Vasagatan 1 (Handelshögskolan) För anmälan till eller ytterligare information om ovanstående analyskväll: http://www.aktiespararna.se/ANALYSKVALLGBG • 22 maj 2013 klockan 18:00 – Torgdag på Scandic City Nyköping (Mössmakaren) • 23 maj 2013 klockan 18:00 – Torgdag, Salagatan 18A Uppsala (gamla polishuset) • 28 maj 2013 klockan 18:00 – Torgdag på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 Stockholm • 30 maj 2013 klockan 10:00 – Webbhearing på AktieTorgets hemsida För anmälan till eller ytterligare information om ovanstående informationsträffar, vänligen kontakta: Sedermera Fondkommission AB E-post: anmalan@sedermera.se Telefon: 0431-47 17 00 Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Medfield i samband med företrädesemissionen. För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission AB Telefon: 0431-47 17 00 E-post: nyemission@sedermera.se Övriga frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group