Press release from Companies

Publicerat: 2013-05-20 12:31:02

Medfield Diagnostics AB: Publicerar memorandum

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) publicerar härmed memorandum med anledning av företrädesemissionen som inleds den 23 maj 2013 där även allmänheten ges rätt att teckna. Medfield har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,8 MSEK och garantiteckning om cirka 0,5 MSEK.

Memorandum finns tillgängligt på bolagets (www.medfielddiagnostics.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommission AB:s (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt och folder kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds. Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Medfield i samband med företrädesemissionen. För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission AB Telefon: 0431-47 17 00 E-post: nyemission@sedermera.se Övriga frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB