Press release from Companies

Publicerat: 2013-06-04 07:52:22

Medfield Diagnostics AB: Avsiktsförklaring från huvudägare

Utöver tidigare erhållna teckningsförbindelser har nu även K-Svets Venture AB, en av huvudägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), uttryckt avsikt att nyttja samtliga sina teckningsrätter i den aktuella företrädesemissionen. K-Svets Venture AB:s ägande uppgår till 1 560 000 aktier motsvarande cirka 14 % av röster och kapital.

Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Medfield i samband med företrädesemissionen. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission AB Telefon: 0431-47 17 00 E-post: nyemission@sedermera.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB