Press release from Companies

Publicerat: 2013-06-05 12:59:24

Medfield Diagnostics AB: Förslag till styrelse och styrelsearvode inför årsstämma

Inför årsstämman i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) den 19 juni 2013 lämnar styrelsen följande förslag. Styrelsen föreslår att Arne Ferstad, Mikael Persson och Stefan Jacobsson omväljs som ledamöter i Medfields styrelse. Till nyval föreslår styrelsen Agneta Franksson och Bengt-Arne Sjöqvist. Arne Ferstad föreslås till ny ordförande. Andreas Fhager kommer att delta i styrelsearbetet i sin roll som CTO i bolaget. Styrelsen föreslår att arvode utgår i form av optioner, alternativt kontant ersättning, enligt följande: • Ordförande: Kontant ersättning motsvarande två basbelopp, alternativt 30 000 optioner. • Ledamöter: Kontant ersättning motsvarande ett basbelopp, alternativt 15 000 optioner. Agneta Franksson – född 1962 Agneta Franksson har en civilingenjörsexamen från KTH med inriktning medicinsk teknik och har därtill en MBA från Uppsala Universitet. Franksson har lång erfarenhet av medicinteknisk utveckling och affärsutveckling. Hon är styrelseordförande i Nordiska Interaktionsbyrån, Radix Kompetens och Stockholms Tekniska Institut samt styrelseledamot i Blekinge Tekniska Högskola. Bengt-Arne Sjöqvist – född 1952 Bengt-Arne Sjöqvist är Chalmers första Professor of Practice. Hans huvudområde är eHälsa med kliniskt fokus och där kombinationen biomedicinsk teknik, telekommunikation och IT är av stor vikt. Sjöqvist var en pionjär inom eHälsa i mitten av 1980-talet och har bland annat medverkat till att utveckla system och lösningar som nu finns i ambulanser runt om i världen. Sjöqvist har flera års erfarenhet från ledande positioner inom MedTech-industri och eHälsa. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB