Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2013-06-13 16:42:53

Medfield Diagnostics AB: Företrädesemission tecknad till 228 %

I tisdags, den 11 juni 2013, avslutades teckningstiden i Medfield Diagnostics Aktiebolags (publ) företrädesemission om cirka 5,5 MSEK i vilken även allmänheten gavs rätt att teckna. Företrädesemissionen blev övertecknad med cirka 7,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 228 %. 1 842 550 aktier nyemitteras och Medfield tillförs därmed cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader.

- Det har varit ett oerhört stort intresse för vår verksamhet. Vi har nu tillräckligt med kapital för att färdigställa vår första kommersiella produkt – ”M100” – och på allvar komma igång med marknadsintroduktionen. Vårt uppdrag är nu att omvandla ett stort behov till en fungerande affär och jag ser fram emot att driva Medfield vidare i denna fas, säger Dag Jungenfelt – VD. Teckning och tilldelning i emissionen: Totalt inkom anmälningar motsvarande 12 600 672 SEK, inklusive teckningsförbindelser. 1 834 474 aktier (cirka 99,6 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut omkring den 14 juni 2013. Tecknare som inte får tilldelning erhåller ingen avräkningsnota. Ingen tilldelning sker till garantitecknare. Ökning av antal aktier och aktiekapital: När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Medfield att uppgå till 12 897 850 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 967 338,75 SEK. Handel med BTA: Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av juli 2013. Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission AB var finansiell rådgivare till Medfield i samband med företrädesemissionen. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission AB Telefon: 0431-47 17 00 E-post: nyemission@sedermera.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group