Press release from Companies

Publicerat: 2013-06-26 16:14:04

MedicPen AB: Förlängning av option och ny teckningskurs

Teckningsoption (TO1) förlängs till och med 2013-12-06 och teckningskursen sänks till 1,10 kr, sista dag för handel i teckningsoptionen blir 2013-12-03. Handel med TO1 återupptas vecka 27 när beslutet är registrerat hos Bolagsverket.

Den teckningsoption (TO 1) som finns utställd av MedicPen och som finns upptagen till handel på Aktietorget har förlängd teckningstid till och med 2013-12-06. Dessutom sänks teckningskursen från 1,40 kr till 1,10 kr, i övrigt är villkoren oförändrade: det krävs två optioner för att teckna en ny aktie. Som mest kan ca 6 Mkr komma att tillföras MedicPen från teckningar avseende TO1. Teckning av aktier med stöd av TO1 kan ske löpande från och med 15 augusti 2013. ”Vår amerikanska satsning kommer nu in i den fas som vi signalerade om under MedicPens senaste emission. Därför känns det naturligt att förlänga teckningstiden och sänka kursen för att kompensera för förseningen. Åtgärden är till fördel för alla innehavare av TO1”. För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100800 E-post: cristian@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB