Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2013-07-01 10:53:53

Medfield Diagnostics AB: Sista dag för handel med BTA

Under maj/juni 2013 genomförde Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) en företrädesemission i vilken även allmänheten gavs rätt att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 842 550 aktier. Den 4 juli 2013 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie). Stoppdag är den 9 juli 2013.

1 842 550 aktier registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 11 juli 2013. Efter registreringen av nyemissionen hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Medfield att uppgå 12 897 850 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 967 338,75 SEK. Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission AB var finansiell rådgivare till Medfield i samband med företrädesemissionen. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission AB Telefon: 0431-47 17 00 E-post: nyemission@sedermera.se Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group