Press release from Companies

Publicerat: 2013-07-04 13:55:06

MedicPen AB: Handeln i teckningsoption (TO1) återupptas fredagen den 5 juli

Villkor för den förlängda Teckningsoption (TO1): • TO1 har förlängs till och med 2013-12-06, sista dag för handel i TO1 blir 2013-12-03. • Teckningskursen är 1,10 kr/aktie. • Det krävs två optioner för att teckna en ny aktie. • Teckning av aktier med stöd av TO1 kan ske löpande från och med 15 augusti 2013. • Som mest kan ca 6 Mkr komma att tillföras MedicPen från teckningar avseende TO1. ”Vår amerikanska satsning kommer nu in i den fas som vi signalerade om under MedicPens senaste emission. Därför känns det naturligt att förlänga teckningstiden och sänka kursen för att kompensera för förseningen. Åtgärden är till fördel för alla innehavare av TO1”. För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100800 E-post: cristian@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB