Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2013-07-31 10:29:48

Latvian Forest Company AB: Genomför riktad nyemission och kvittningsemission

Latvian Forest Company AB (publ) har genomfört en riktad nyemission omfattande ca. 2,7 Mkr till en begränsad krets av investerare som tidigare meddelat sitt intresse att delta i riktade emissioner. Syftet med emissionen har, i linje med affärsidén, varit att tillföra ytterligare kapital för fortsatt expansion och genomföra förvärv av fler skogsfastigheter. Efter emissionen uppgår den disponibla kassan till ca. 4,6 Mkr. Emissionskursen var 6,65 kr per B-aktie och emissionen är under registrering hos Bolagsverket. Emissionskursen har beräknats med utgångspunkt från ett viktat medelvärde av slutkursen två månader före emissionen med viss rabatt. Antalet nya B-aktier som emitteras uppgår till 412.037 st och det totala antalet aktier efter det att emissionen registrerats kommer att uppgå till 5.097.746 st varav 80.000 st är A-aktier. Aktiekapitalet ökar genom emissionen med 412.037 kr och kommer efter registrering uppgå till 5.097.746 kr. Därutöver har avtal träffats om att genomföra en kvittningsemission omfattande 2,5 Mkr av under andra kvartalet upptagna lån att genomföras på samma villkor som den riktade emissionen. Kvittningen omfattar 375.940 nya B-aktier och det totala antalet aktier efter det att kvittningsemissionen registrerats kommer att uppgå till 5.473.686 st varav 80.000 st är A-aktier. Aktiekapitalet kommer genom kvittningsemissionen att öka med 375.940 kr och efter registrering uppgå till 5.473.686 kr. För ytterligare information kontakta Fredrik Zetterström, VD +46 735 44 97 30 info@latvianforest.se Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB

Prenumeration