Press release from Companies

Publicerat: 2013-09-13 08:59:46

MedicPen AB: MedicPen tillförs 5,1 miljoner genom riktad nyemission

MedicPen AB genomför en riktad nyemission av ca 8,5 miljoner aktier samt en option (TO2) per aktie, viket tillför bolaget ca 5,1 miljoner kronor före emissionskostnader med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2013. Emissionen innebär att antalet aktier ökas med 21 %. Genom TO2 kan bolaget komma att tillföras ytterligare ca 4,7 miljoner kronor.

Huvudinvesterare är Capensor Capital AB samt ett mindre antal privata investerare. Kapitalet säkerställer att bolaget har de medel som krävs för det nära förestående genombrottet på den amerikanska marknaden. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att tillföra de medel som kom att saknas i och med att bolagets senaste nyemission 2012 inte fulltecknades, dels för att finansiera de marknadsaktiviteter och nödvändiga godkännanden inför lanseringen av bolagets produkter i USA. Investerarna i emissionen delar styrelsens bedömning att ett kommersiellt genombrott för bolagets produkter är nära förestående. Teckningskursen är satt till 0,60 kr, vilket innebär en rabatt om ca 15% i förhållande till det vägda handelssnittet de senaste 20 handelsdagarna. Vid tecknandet av aktierna tilldelades en option (TO2) per aktie med samma villkor som den nu utestående TO1, det vill säga teckningskursen är 1,10 kr och att det krävs två optioner för att teckna en aktie. Löptiden på optionen är till och med 2013-12-06, sista dag för handel i teckningsoptionen blir 2013-12-03. TO2 kommer att upptas till handel i slutet av september och teckning kan ske löpande från och med 5 oktober 2013. Styrelsen har lagt stor vikt vid och uppskattat den långsiktighet som investorerna uttalat. ”Jag är glad att emissionen gått att göra på så kort varsel. Det är långsiktiga och bolaget trogna ägare som ställer upp. Nu har vi de medel som behövs för att komma över mållinjen. Inom kort kan vi rulla ut CDMA uppkopplade Medimi i USA. Det blir vårt verkliga genombrott”. För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100800 E-post: cristian@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB